Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης της. Κατά συνέπεια, με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, κάθε Χρήστης του Διαδικτύου που κινείται στην Ιστοσελίδα (εφεξής ο "Χρήστης") δεσμεύεται να συμμορφώνεται και να σέβεται τους ακόλουθους όρους χρήσης:

Νομικές σημειώσεις
Η ιστοσελίδα αυτή (womeninscience.gr) δημιουργήθηκε για την L’Oréal HELLAS A.E., που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής, επί της Λ.Εθνικής Αντιστάσεως αρ.39Α, ΤΚ. 14234, τηλ : 210-6188500, η οποία διακινεί και εμπορεύεται στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, τα προϊόντα της μάρκας L’Oréal Hellas © L'Oréal 2009, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Με την πρόσβαση της Ιστοσελίδας, παραχωρείται στο Χρήστη άδεια περιορισμένης χρήσης της Τοποθεσίας αυτής. Αυτή η άδεια μεταβιβάζει στο Χρήστη ένα περιορισμένο δικαίωμα μη αποκλειστικής χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, περιοριζόμενο αποκλειστικά στην ιδιωτική χρήση της Ιστοσελίδας. Στο πλαίσιο αυτό, στο Χρήστη παραχωρείται αποκλειστικά το δικαίωμα να προβάλλει την Ιστοσελίδα σε οθόνη.

Αυτή η Ιστοσελίδα αποτελεί πνευματικό έργο, το οποίο προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η L’Oréal Hellas A.E, διαθέτει, αναφορικά με την ιστοσελίδα και καθένα από τα στοιχεία που την απαρτίζουν (όπως εμπορικά σήματα, λογότυπα, φωτογραφίες, εικόνες, σχήματα, κείμενα, βιντεοκλίπ κ.ά.) αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης για την Ελλάδα, και είναι η μόνη που έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα σχετικά δικαιώματα της προσωπικότητας, και η οποία δεν παραχωρεί καμία άδεια και κανένα δικαίωμα πέραν της ενημέρωσης μέσω της Ιστοσελίδας.

Η αναπαραγωγή κάθε εγγράφου που δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται μόνο για τους αποκλειστικούς σκοπούς της ενημέρωσης και για χρήση αυστηρά προσωπική και ιδιωτική. Κάθε αναπαραγωγή και/ή παρουσίαση πλήρης ή μερική της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε από τα στοιχεία που την απαρτίζουν, σε οποιαδήποτε μορφή, για άλλους σκοπούς και κυρίως εμπορικούς, απαγορεύεται ρητώς.

Οποιαδήποτε αίτηση εξουσιοδότησης πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:
L'Oréal Hellas Α.Ε.
Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, ΤΚ 14234
Νέα Ιωνία.
Κάθε μη επιτρεπόμενη χρήση αποτελεί παραποίηση που διώκεται ποινικά και αστικά.


Προσωπικά δεδομένα
Η L’Oréal Hellas διατηρεί το δικαίωμα συλλογής προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον Χρήστη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Ο Χρήστης, σε περίπτωση συλλογής προσωπικών δεδομένων του, διαθέτει το δικαίωμα πρόσβασης ενημέρωσης και αντίρρησης στα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν. Προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του στο πλαίσιο αυτού του νόμου, ο Χρήστης πρέπει να απευθυνθεί στην παρακάτω L'Oréal Hellas Α.Ε. στην διεύθυνση Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14234 και στο τηλέφωνο 2106188500.

Mε την προηγούμενη συγκατάθεση του Χρήστη, η L’Oréal Hellas διατηρεί το δικαίωμα προώθησης των δεδομένων που αφορούν τον Χρήστη στους συνεργάτες της κι εν γένει σε συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις.


Χρήση της Ιστοσελίδας

α. Χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας

Η L’Oréal Hellas προσπαθεί να ενημερώνει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας και να παρέχει στους Χρήστες ακριβείς πληροφορίες. Ωστόσο, η L’Oréal Hellas δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια των δεδομένων που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα. Συνεπώς, η L’Oréal Hellas αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα καθώς και για κάθε βλάβη που προκύπτουν από κακόβουλη εισβολή τρίτων που έχουν παραποιήσει τα εν λόγω δεδομένα.

Οποιαδήποτε παράλειψη ή σφάλμα θα πρέπει να γνωστοποιείται στην εξής διεύθυνση: L'Oréal Hellas Α.Ε. Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, Νέα Ιωνία, ΤΚ 14234.

β. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα
Η L’Oréal Hellas προσπαθεί να διατηρήσει την Ιστοσελίδα προσβάσιμη, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται με καμία υποχρέωση για να το πράττει. Διευκρινίζεται ότι για λόγους συντήρησης, ενημέρωσης και για κάθε άλλη αιτία, κυρίως τεχνικής φύσεως, η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να διακοπεί. Η L’Oréal Hellas σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για αυτές τις διακοπές και για τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από αυτές για τον Χρήστη.

γ. Υπερ-συνδέσεις (Hyper-links) στην Ιστοσελίδα
Οι υπερ-συνδέσεις που υπάρχουν στην Ιστοσελίδα μπορεί να οδηγήσουν τον Χρήστη στους διαδικτυακούς τόπους των διαφόρων συνεργατών της L’Oreal Hellas A.E. Διευκρινίζεται ότι η L’Oréal Hellas δεν έχει επαληθεύσει όλες τις ιστοσελίδες που πιθανώς είναι συνδεδεμένες με τη δική της, ούτε το περιεχόμενο και στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές και συνεπώς αποποιείται κάθε ευθύνη τόσο ως προς το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών όσο ως προς τη χρήση που γίνεται από τον Χρήστη. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων από τον Χρήστη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του τελευταίου.

Η δημιουργία υπερ-συνδέσεων στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να γίνεται με την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της L’Oréal Hellas. Κάθε αίτηση αδειοδότησης πρέπει να απευθύνεται στην εξής διεύθυνση:
L'Oréal Hellas Α.Ε. - Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, ΤΚ 14234 Νέα Ιωνία.

Κάθε μη επιτρεπόμενη χρήση αποτελεί παραποίηση που διώκεται ποινικά και αστικά.

δ. Χρήση των cookies
Η ιστοσελίδα womeninscience.gr χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του Χρήστη και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση του χρήστη στην Ιστοσελίδα. Για να επωφεληθεί κανείς από όλες τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας είναι προτιμότερο να ρυθμίσει τις παραμέτρους της μηχανής πλοήγησης ώστε να δέχεται τα cookies. Τα cookies της Ιστοσελίδας δεν περιέχουν δεδομένα που επιτρέπουν την αναγνώριση του Χρήστη και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τη L’Oréal Hellas. Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστης μπορεί να μην αποδεχθεί την εγκατάσταση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα τον υπολογιστή του.

Τροποποίηση των γενικών όρων χρήσης
Η L’Oréal Hellas διατηρεί τη δυνατότητα αλλαγής ανά πάσα στιγμή των παρόντων γενικών όρων χρήσης της Ιστοσελίδας, κυρίως για να συμμορφωθεί με κάθε καινούργιο κανονισμό ή νομοθεσία και/ή για να βελτιώσει την πρόσβαση του Χρήστη στην Ιστοσελίδα. Κάθε τροποποίηση που αφορά τη χρήση της Ιστοσελίδας θα ενσωματώνεται στους παρόντες γενικούς όρους χρήσης και τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχει γίνει αποδεκτή από κάθε χρήστη, που είχε εισήλθε στην Ιστοσελίδα μετά την τροποποίηση.

Οι παρόντες όροι χρήσης της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που αφορά την εγκυρότητα, την ερμηνεία και/ή την εκτέλεση των παρόντων γενικών όρων χρήσης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.


Ποιος είναι ο σκοπός της συλλογής προσωπικών δεδομένων από το womeninscience.gr;
Ζητούμε από τον Χρήστη έναν ορισμένο αριθμό προσωπικών στοιχείων με στόχο την συμμετοχή του στον διαγωνισμό «Ελληνικά Βραβεία L'Oréal - Unesco Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη».

Σας ενημερώνουμε ότι η συλλογή προσωπικών δεδομένων σας θα γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γνωστοποίησης σύστασης σχετικού αρχείου στην Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.


Τι είναι τα cookies και πού χρησιμεύουν;
Δεσμευόμαστε να μην συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία εν αγνοία σας. Ωστόσο, κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα, η Ιστοσελίδα συλλέγει, μέσω προγραμμάτων (cookies) που ενεργοποιούνται από τον υπολογιστή σας, δεδομένα για την ημερομηνία, τις σελίδες που επισκεφτήκατε και το χρόνο σύνδεσης.

Το cookie είναι ένα μικρό ηλεκτρονικό αρχείο που είναι εγκατεστημένο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Συγκεντρώνει διάφορα δεδομένα που στέλνονται στο δικό σας πρόγραμμα πλοήγησης στον ιστό από μία ιστοσελίδα. Δεν μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα που υπάρχουν στον υπολογιστή σας.

Τα cookies μας χρησιμοποιούνται κυρίως για:
Να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή σας και εσάς, προκειμένου να διευκολύνεται η πρόσβασή σας στις πληροφορίες που θέλετε να συμβουλευτείτε πρωτίστως να σας γνωρίσουμε καλύτερα, όσον αφορά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα , τις συνήθειές σας, να αξιολογήσουμε το κοινό μας. Επίσης σε κάθε συνδεδεμένο χρήστη χορηγείται ένα cookie που μας επιτρέπει στη συνέχεια να αξιολογήσουμε το κοινό της Ιστοσελίδας και επιπλέον να εμπλουτίσουμε και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα των συνεργασιών μας.

Φυσικά, μπορείτε να μην αποδεχθείτε αυτή τη συλλογή δεδομένων καταργώντας αυτή την επιλογή από το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Εφόσον είναι απενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα αλλά χάνετε το πλεονέκτημα μιας προσωποποιημένης χρήσης.


Τα στοιχεία μου μεταβιβάζονται σε τρίτους;
Καταρχήν, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας γνωρίσουμε καλύτερα και συνεπώς, για παράδειγμα, σας διαβιβάζουμε πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός αν προηγηθεί έγγραφη συγκατάθεσή σας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, όπως και σε περίπτωση δικαστικής εντολής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί άρσης του απορρήτου και την εκάστοτε δικαστική δικαιοδοσία, το womeninscience.gr μπορεί να κοινοποιήσει στις αρμόδιες αρχές τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, όπως αυτές που αναφέρονται παρακάτω, μπορεί να γνωστοποιήσουμε σε τρίτους δεδομένα που σας αφορούν, υπό την προϋπόθεση όμως να μην δύναται ο τρίτος στον οποίον θα γνωστοποιηθούν τα δεδομένα αυτά να γνωρίζει το συγκεκριμένο πρόσωπο στο οποίο ανήκουν στο πλαίσιο στατιστικών μελετών.

Σε περίπτωση δικαστικής εντολής: σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/περί άρσης του απορρήτου και την εκάστοτε δικαστική δικαιοδοσία, το womeninscience.gr μπορεί να γνωστοποιήσει στις αρμόδιες αρχές τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.


Ποια είναι τα δικαιώματά μου για τα προσωπικά δεδομένα που με αφορούν;
Τα κύρια δικαιώματα που διατηρείτε για τα προσωπικά δεδομένα σας διατυπώνονται στο Νόμο 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με το νόμο, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντιρρήσεων στα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί από εμάς και σας αφορούν. Εκτός αυτού, έχετε το δικαίωμα να μην συναινέσετε στην κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας σε συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις και οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο. Συνεπώς, αν επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα σας αρκεί να επικοινωνήσετε μέσω γραπτής επιστολής στη διεύθυνση:

L'Oréal Hellas Α.Ε.
Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α
Νέα Ιωνία, ΤΚ 14234