ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα Ελληνικά Βραβεία L’Oréal-UNESCO έχουν επιβραβεύσει μέχρι σήμερα 23 Ερευνήτριες.

Από το 2006 μέχρι το 2016, η L’Oréal Hellas και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO έχουν τιμήσει με τα “Ελληνικά Βραβεία L’Oréal-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη” 26 νεαρές μεταδιδακτορικές Ερευνήτριες, ηλικίας μέχρι 38 ετών, στους κλάδους των Βιοεπιστημών και των Φυσικών Επιστημών. Το Βραβείο συνοδεύτηκε και με οικονομική βοήθεια αξίας 10.000 ευρώ.

Δείτε τις μέχρι σήμερα 26 μεταδιδακτορικές Ερευνήτριες.

Βράβευση 2016

Βράβευση 2014

Βράβευση 2012

Βράβευση 2011

Βράβευση 2010

Βράβευση 2009

Βράβευση 2008

Βράβευση 2007

Βράβευση 2006