ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ & ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

5 ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ:
Τα Βραβεία L’ORÉAL-UNESCO απονέμονται κάθε χρόνια σε πέντε γυναίκες, μία από κάθε περιφέρεια (Αφρική και Αραβικές Χώρες, Ασία-Ειρηνικός, Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Βόρεια Αμερική), ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην πρόοδο της επιστήμης. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα και μια διεθνής επιτροπή Κρίσης που απαρτίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες και της οποίας πρόεδρος είναι ένας επιστήμονας βραβευμένος με Νόμπελ, πραγματοποιεί την τελική επιλογή. Τα Βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο εκ περιτροπής στους κλάδους των Βιοεπιστημών και των Φυσικών Επιστημών. Τα Βραβεία έχουν αξία 100.000 δολαρίων το καθένα.

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΑ ΤΑΛΕΝΤΑ

Οι νεαρές γυναίκες στην επιστήμη που θα έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο

Για πολλά χρόνια, το πρόγραμμα L’Oréal-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη αναγνώριζε πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε τα επιτεύγματα των νεαρών γυναικών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της επιστημονικής τους σταδιοδρομίας. Έτσι, το 2014 θεσπίστηκαν τα βραβεία Διεθνή Ανερχόμενα Ταλέντα. Από την αρχή, ήταν ξεκάθαρο ότι με τα βραβεία, αυτές οι νεαρές επιστήμονες πέτυχαν την αυξημένη αναγνώριση που άξιζε το ταλέντο τους, αλλά την οποία δεν είχαν λάβει πάντα τόσο στη χώρα τους, όσο και από τους συναδέλφους τους. Αυτές οι νέες γυναίκες έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο, και η αναγνώριση θα διασφαλίσει ότι θα αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

ΕΘΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Επιβραβεύουν νεαρά φωτεινά μυαλά που σταδιοδρομούν στη χώρα τους

Για να ανταποκριθεί στις τοπικές ανάγκες των χωρών, το πρόγραμμα L’ORÉAL-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη προσφέρει επίσης βραβεία/υποτροφίες σε πολλά υποσχόμενες νέες γυναίκες ερευνήτριες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.