ΦΟΡΕΙΣ

Το Ίδρυμα L'ORÉAL και η UNESCO στηρίζουν τις Γυναίκες στην Επιστήμη.

Το πρόγραμμα L’Oréal-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη ιδρύθηκε με ένα στόχο: να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες εκπροσωπούνται δίκαια σε όλα τα επίπεδα της επιστήμης.
Αντιμετωπίζουμε πρωτοφανείς προκλήσεις στον κόσμο μας, όπως μεταξύ άλλων η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ενέργεια, η οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη και η ασφάλεια. Μέρος των λύσεων θα προέλθει από την επιστήμη, και η επιστήμη χρειάζεται τις γυναίκες. Αυτές που έχουν αναγνωριστεί από το πρόγραμμα L’Oréal-UNESCO έχουν ήδη αποδείξει πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η επιστήμη τους στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων..
Η επιστήμη αποτελεί πράγματι μέρος του μέλλοντος και χρειάζεται κάθε ταλαντούχο μυαλό που υπάρχει, είτε ανδρικό είτε γυναικείο. Στόχος του προγράμματος L’Oréal-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη είναι να διασφαλίζει ότι η έρευνα σε κάθε κλάδο επωφελείται πλήρως από την ευφυΐα, τη δημιουργικότητα και το πάθος του μισού πληθυσμού του πλανήτη..
Ο κόσμος χρειάζεται την επιστήμη και η επιστήμη χρειάζεται τις γυναίκες, γιατί οι γυναίκες επιστήμονες έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο.
Isabel Marey Semper
Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος L’OréalΗ ισότητα των φύλων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την UNESCO. Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, ιδίως στην ανώτερη εκπαίδευση, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εξακολουθεί να είναι ανησυχητική.
Όπως δείχνει η ‘Επιστημονική Έκθεση της UNESCO: Βαδίζοντας προς το 2030’, η ανισότητα είναι ιδιαίτερα εμφανής στις φυσιογνωστικές επιστήμες, όπου ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν στην επιστήμη εξακολουθεί να υστερεί σε πολλούς τομείς, όπως οι φυσικές επιστήμες και η μηχανική.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της UNESCO με το Ίδρυμα της L’Oréal, το πρόγραμμα Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη αποτελεί ένα σημαντικό μέσο που προβάλλει ευρέως το έργο και την επιστημονική αριστεία διακεκριμένων ερευνητριών και έχει ενισχύσει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας πολλών νεαρών ερευνητριών παγκοσμίως, προσφέροντάς τους ένα υποστηρικτικό δίκτυο από συναδέλφους και μέντορες.
Μπορούν να γίνουν περισσότερα, ώστε να αυξηθούν οι επιστημονικές ικανότητες των γυναικών και να βοηθήσουμε τις γυναίκες να συμμετέχουν σε όλους τους τομείς της επιστήμης και στη λήψη αποφάσεων υψηλού επιπέδου.
Flavia Schlegel
Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Φυσιογνωστικών Επιστημών UNESCO